Videotykki vai LED-screen

- kas siinä vasta kysymys

Videotykki ja LED-screen, nuo kaksi vaihtoehtoista suurten kuvapintojen järjestelmää, joista toinen on kallis. Vai onko asia sittenkään ihan näin? Projektorilla ja LED-screeneillä on molemmilla omat paikkansa tapahtuma- ja seminaaritekniikassa. Käyttötarkoitus ja vaaditut ominaisuudet määrittävät, kumpi ratkaisuista on toimivampi ja kustannustehokkaampi.

LED-screen

LED-screen on moderni kuvapintaratkaisu, joka koostuu useista LED-näyttöruuduista, jotka on aseteltu yhteen muodostaen suuren ja saumattoman näyttöpinnan. Tämä teknologia mahdollistaa korkealaatuisen kuvan ja videon toiston suurissa kokoluokissa. Sitä käytetään laajalti esimerkiksi tapahtumissa, mainonnassa ja digitaalisissa esityksissä tiloissa, joissa tarvitaan vaikuttavaa visuaalista vaikutelmaa.


LED-screenillä kuvapinnan muotoja voidaan rikkoa tekemällä esimerkiksi porrastetusti korkeutta kasvava kuvapinta. LED-screenin kuvasuhdetta voidaan muutella muutella lisäämällä ja vähentämällä päällekkäin sekä vierekkäin olevien paneelien määrää.

LED-sceeniin ei synny varjoja edes lähellä olevista kohteista
LED-screenien valoteho riittää tuottamaan kirkkaan kuvan valoisassakin tilassa
Eri LED-screen malleilla voidaan tuottaa monen kokoisia ja tarkkuuksisia kuvapintoja
LED-screenit tarjoavat yleensä paremman väritoiston ja kontrastin kuin videotykit
LED-seinät ovat painavia, mikä asettaa jonkin verran rajoituksia
Videoseinän rakentaminen vaatii työtunteja

Videotykki

Videotykki tai videoprojektori on laite, joka heijastaa valoa ja kuvaa tietokoneelta tai muulta lähteeltä usein suurelle pinnalle kuten kankaalle tai seinälle. Se mahdollistaa kuvan ja videon jakamisen suurelle yleisölle esimerkiksi kokouksissa, esityksissä ja elokuvanäytöksissä, tarjoten suuremman ja helpommin nähtävän kuvan kuin perinteiset televisiot tai näytöt.

Videotykillä voidaan heijastaa kuva melkein mille tahansa pinnalle
Projektorin ja valkokankaan käyttöönotto on verrattain nopeaa ja yksinkertaista
Kuvan resoluutio on aina sama
Ison ja kirkkaan kuvan tuottaminen vaatii tehokkaita tykkejä, jotka ovat usein kalliita ja suurikokoisia sekä äänekkäitä.
Videotykin ja kuvapinnan väliin osuva objekti tai henkilö luo kuvaan varjon
Videoprojektorit vaativat käytettävästä optiikasta ja halutusta kuvakoosta riippuen melko pitkän etäisyyden tykin ja kankaan väliin, eli ne tarvitsevat paljon tilaa
Videotykillä voidaan heijastaa sisältöä myös epätasaisille pinnoille. Parhaimmillaan videoprojisoinnilla voidaan luoda kolmiulotteinen visuaalinen elämys, joka muilla teknisillä keinoilla olisi haastavaa, jopa mahdotonta toteuttaa. Tällöin puhutaan videomappauksesta.

Vertailun vuoksi: kirkkaus

3x2m Absen PL2.5 pro tuottaa valotehoa enimmillään 1200 nits. Saman kuvakoon heijastaminen vastaavalla valoteholla vaatii noin 23 000 lumenia tuottavan videotykin. Kun kuvapinnan ala kasvaa, pysyy LED-screenin suhteellinen kirkkaus samana, sillä samalla kasvaa myös valoa tuottavien LEDien määrä. Videotykin kohdalla kirkkauden pitäminen samana kuvakoon ja usein myös tykin ja kankaan välisen etäisyyden kasvaessa tarkoittaa aina vain tehokkaampien videotykkien käyttämistä.